ABOUT US

"เอส พีซี แล็บโบราโทรี่ ริชโด ชัวร์" เราเป็นบริษัทผู้รับผลิตสินค้าเครื่องสำอางและ อาหารเสริมทุกชนิดแบบครบวงจร  (ONE STOP SERVICE) มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และใช้เครื่องจักรนำเข้าในการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด

วิสัยทัศน์

            "เอส พีซี แล็บโบราโทรี่ ริชโด ชัวร์" เราเป็นบริษัทผู้รับผลิตสินค้าเครื่องสำอางและ อาหารเสริมทุกชนิดแบบครบวงจร  (ONE STOP SERVICE)  และมีโรงงานในเครือกว่าหลายโรงงานให้ท่าน เลือกผลิตที่มีความชำนาญเฉพาะทางแตกต่างกันไป และ เรายังให้บริการด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์, พัฒนาสูตรสินค้า และยื่นจดแจ้งขอ อ.ย. รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาช่องทางการตลาดแบบครบวงจร รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อให้ลูกค้าสามารถสร้างความแตกต่างและมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

                 อีกทั้งยังมุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ และ ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภคอย่างภาคภูมิใจด้วยกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีล้ำสมัย วัตถุดิบที่มีคุณภาพและ นวัตกรรมที่เป็นเลิศ
 

 
           
    ผู้บริหารบริษัท เอส พีซี แล็บโบราโทรี่ ริชโด ชัวร์ จำกัด
Powered by MakeWebEasy.com