Blog

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานไม่ได้มีไว้แปะประกอบบรรจุภัณฑ์ลอยๆ หรือพิมพ์มาติดบริเวณร้านค้าให้ดูน่าเกรงขาม หากจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องการปรับตัวพัฒนาคุณภาพของอาหาร และผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในหรือต่างประเทศ การันตีได้ด้วยเครื่องหมายรับรองจากหลายสถาบัน เมื่อมองจากฝั่งผู้ประกอบการ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพประเภทต่างๆ สร้างความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ และชิงความได้เปรียบทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหากลองหันมามองจากมุมของผู้บริโภค เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ก็ยังสร้างความมั่นใจในการเลือกบริโภคอาหารหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้ช่วยเพิ่มคุณค่าทางด้านจิตใจเมื่ออาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับการรับรองจากองค์กรเพื่อชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด ขั้นตอนในการสั่งผลิตสินค้า ทั้ง 6 ขั้นตอน

ถาม-ตอบ คำถามที่ลูกค้าหลายๆ ท่านมักจะมีข้อสงสัย ไม่ว่าจะคำถามด้านการผลิต และรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร เราสามารถให้คำตอบคุณได้

Powered by MakeWebEasy.com